Paraphrasing

Paraphrasing işlemi yeniden yazım anlamına gelen bir kavram olup akademik camiada sıklıkla başvurulan bir yazım tekniğidir. Paraphrasing kısa tanımıyla bir metni aynı anlamı verecek şekilde farklı sözcük ve ifadelerle yazmak demektir. Yazarlar kimi durumlarda önceden elde ettikleri verileri yeni çalışmalarında kullanabilmektedir, dolayısıyla intihal olarak görülmemesi için eldeki verileri farklı bir anlatımla sunması gerekir. Çoğunlukla intihal konusu, literatürden faydalanıp yazdığımız vakit önümüze çıkar, dolayısıyla paraphrasing bu konuda hayati bir rol oynar. Benzerlik oranını düşürmek istediğiniz çalışmalarınızda paraphrasing (yeniden yazım) için anadili İngilizce olan editörlerimizden faydalanabilirsiniz.

ŞİMDİ İLETİŞİME GEÇİN